VVOGG

Welkom bij de reformatorische schoolvereniging VVOGG

BIJBELGETROUW, PROFESSIONEEL & LIEFDEVOL zijn de drie speerpunten die vanaf het allereerste begin onze scholen kenmerken en bewegen. 

Onze visie en missie staat op de site uitgebreid beschreven. Op deze site vindt u uitgebreide informatie over de vereniging, zijn verslagen terug te lezen en kunt u makkelijk doorklikken naar één van onze twee scholen.

Scholen onder de VVOGG

Informatie

Blijf op de hoogte

Over de VVOGG

In het bevrijdingsjaar 1945 ligt het begin, dat ertoe geleid heeft dat er in Hendrik-Ido-Ambacht reformatorisch lager onderwijs is gekomen. Op 2 september 1956 is de grote dag, dat de schooldeuren van de Willem de Zwijgerschool voor het eerst opengaan. Voor de uitgebreide historie en totstandkoming van onze scholen verwijzen we u naar het document ‘historie VVOGG’.

Willem de Zwijgerschool

Bezoekadres
IJdenhove 238
3341 RL
Hendrik-Ido-Ambacht

Stadhouder Willem III school

Bezoekadres
P.C. Hooftsingel 7
3341 TC
Hendrik-Ido-Ambacht

Nieuws

Van de VVOGG

  • Jaarverslag 2023 is beschikbaar

Missie & Visie

Van de VVOGG

Zoals de tenaamstelling van de schoolvereniging aangeeft, is reden van bestaan van de VVOGG: het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag. In deze woorden is tegelijk de opdracht weergegeven van het primaire proces van onze schoolverenigingnamelijk Bijbels gefundeerd onderwijs.    

 

De missie van VVOGG vormt de basis voor alle activiteiten van de VVOGG. In de missie willen we aangeven waar we als VVOGG voor staan. De missie dient eenduidigheid van het gedrag van betrokkenen te creëren, de gelijkgezindheid te versterken en de onderlinge communicatie en sfeer binnen de organisatie te bepalen. De geformuleerde missie van de VVOGG is “Bijbelgetrouwe vorming en toerusting van onze kinderen met oog op het kind”. 

Met het oog op de Heere God

We handelen in afhankelijkheid van de Heere God en vanuit het besef van onze onwaardigheid vanwege de zonde, maar ook in het licht van en met het uitzien naar de toekomst met onze Heere Jezus Christus. We nemen hierbij de Bijbel en de Drie formulieren van Enigheid als uitgangspunt.

Het oog op de samenleving

Wij willen de samenleving dienen door de kinderen zo te vormen en te leiden dat zij door een actieve en selectieve participatie een plaats in de maatschappij kunnen innemen als een lichtend licht en zoutend zout. We willen ons duidelijk positioneren in de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij zullen we vanuit onze identiteit een duidelijk en weloverwogen standpunt innemen t.a.v. de aard en de mate van participatie in de maatschappelijke ontwikkelingen.

Met het oog op kerk en gezin

We zien de opdracht van de verantwoordelijkheid die ons door God is opgelegd in het verlengde van de gezinsopvoeding, en de op Gods Woord en de Drie formulieren van Enigheid gegronde leer, zoals en voorzover deze in de kerkverbanden waar de VVOGG vanuit gaat, geleerd wordt.

Het oog op het kind

Wij zorgen voor een veilige plaats voor onze leerlingen. Van hieruit begeleiden we kinderen in hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Op onze school is ruimte voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben.

Het oog op kwaliteit

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, zorgen wij voor processen en structuren, gekwalificeerd, gemotiveerd en identiteitbewust personeel en voor (financiële) middelen, materialen en ruimte die passen bij de gekozen didactische uitgangspunten en het pedagogisch klimaat.

Voedingsgebieden

Stadhouder Willem III School
Willem de Zwijgerschool
Bespreekbaar

Rapporten & verslagen

Download rapporten & verslagen

Verslag VVOGG

Door op onderstaande buttons te klikken kunt u de jaardocumenten rondom de VVOGG bekijken.

Inspectiebezoek

Eens in de vier jaar wordt er een inspectie uitgevoerd. Door op onderstaande button te klikken download u het inspectierapport van de schoolperiode 2019-2020. 

BIJBELGETROUW, PROFESSIONEEL & LIEFDEVOL

Bestuur

Van de VVOGG

Bestuursleden

Functie

ANBI-status

De VVOGG staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wij hebben onze gegevens overzichtelijk voor u op een rij gezet:

RSIN: 002551147
KvK-nummer: 40321511

Postadres van de vereniging:

De doelstelling

De school wil christelijk onderwijs op reformatorische grondslag verzorgen. De school belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als op de Schrift gegrond. De vereniging heeft geen winstoogmerk. 

Bestuurlijke organisatie

De leiding van de school ligt in handen van het toezicht houdend bestuur dat de meeste bestuurlijke taken heeft gemandateerd met het BMT. 

Lid worden

Van de VVOGG

Informatie omtrent school- en bestuurszaken worden verstrekt op de algemene ledenvergadering waar u als lid van harte welkom bent. Als lid heeft u tevens stemrecht en het vergroot de betrokkenheid bij de school.

Ouders en belangstellenden, die lid willen worden van de schoolvereniging, kunnen zich aanmelden door onderstaande gegevens in te vullen. Daarna ontvangt u van ons een bevestiging van lidmaatschap. We verwelkomen we u graag!

  • Indien van toepassing s.v.p. ook wijkgemeente invullen
  • Verklaart:

Lid worden

Van de VVOGG

Informatie omtrent school- en bestuurszaken worden verstrekt op de algemene ledenvergadering waar u als lid van harte welkom bent. Als lid heeft u tevens stemrecht en het vergroot de betrokkenheid bij de school.

Ouders en belangstellenden, die lid willen worden van de schoolvereniging, kunnen zich aanmelden door onderstaande gegevens in te vullen. Daarna ontvangt u van ons een bevestiging van lidmaatschap. We verwelkomen we u graag! 

  • Indien van toepassing s.v.p. ook wijkgemeente invullen
  • Verklaart: